bied uw locatie aan

Locatie toevoegen

wordt het volgende overeengekomen:

1.  Bij toevoeging van uw locatie wordt verklaart u akkoord te zijn met het ter beschikking stellen van uw foto's voor professionele doeleinden, namelijk voor de opnames van de film, televisie, reclame, documentaire of voor events. Effectieve opnames gaan enkel en alleen door mits uw goedkeuring van data/prijs/project. U bent niet verplicht mee te werken aan opnames indien u dit niet wenst.

2. Lady and the Fox werkt steeds als tussenpersoon tussen u en het project tot wanneer een prijs wordt afgesproken. Deze prijs wordt door u bepaald.

3. De periode waarbij de foto's zichtbaar zullen zijn wordt niet vastgelegd in termijn. Indien u de foto's offline wilt nemen kunt u steeds met ons contact opnemen.

4. Lady and the Fox verklaart uw foto's enkel te gebruiken voor proffesionele doeleinden en niet te publiceren op andere kanalen tenzij anders vooraf afgesproken.

5. Bij verandering/renovering van de locatie vragen wij u ons op de hoogte te houden.

6. Lady and the fox is niet meer aansprakelijk van zodra de locatie aan een project worden doorgegeven.

7. De Verhuurder ontvangt een forfaitair bedrag voor het verhuren van de locatie. Dit gaat integraal naar de eigenaar. Lady and the Fox neemt hier geen procent op. 

8. Lady and the fox heeft het recht om de foto's op elk moment op te zeggen zonder opgave van reden en zonder dat de eigenaar hiervoor recht heeft op enige vergoeding.

9.Indien de Verhuurder  louter mede-eigenaar is van het goed, verklaart hij uitdrukkelijk dat de overige mede-eigenaars instemmen met het in deze overeenkomst opgenomen gebruik. De Verhuurder vrijwaart Lady and the Fox op alle vlakken voor elke verhindering, claim, vordering of vergelijkbare die de overige mede-eigenaars zouden doen gelden ten aanzien van het bedrijf.

10. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd met toepassing van het Belgisch recht.